Tarieven huisartsen 2023

Beide artsen vragen de standaard tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Het overgrote deel wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Patiënten op consultatatie betalen enkel remgeld.

Consultatie: 4 euro - verhoogde tegemoetkoming 1 euro/ 1.5 euro

Huisbezoek: 43 euro (na 18u: 57.5 euro) - RVT/assistentiewoningen: REM geld factuur/maand


Globaal Medisch Dossier (GMD)

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u, als patiënt, bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen. Het bevat onder andere vaccinaties, allergiëen, medische onderzoeken, verslagen van specialisten en andere zorgverleners, medicatieschema…

Dankzij het GMD krijgt u een hogere terugbetaling voor een raadpleging of huisbezoek en een volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging.


eAttest

De artsen in de praktijk maken gebruik van eAttest. eAttest is een digitaal getuigschrift voor verstrekte hulp en vervangt het papieren getuigschrift voor verstrekte hulp die je voordien als patiënt ontving en in de mutualiteit binnenbracht. Het eAttest wordt rechtstreeks via de computer van je huisarts bezorgd aan je mutualiteit. Als patiënt betaal je enkel het REM geld, maar je dient het getuigschrift niet langer zelf binnen te brengen in de mutualiteit. Dankzij het eAttest minder administratieve zorgen voor u als patiënt!

© Introlution 2023